Dvanásť krokov 2017-05-04T10:18:08+00:00

Dvanásť krokov k riešeniu win-win konfliktu

Konflikt je normálnou súčasťou života a práce. Prirodzený konflikt medzi ľuďmi je zdravý spôsob, ako vytvoriť „konštruktívnu nespokojnosť“ a objavovať nové prístupy k výzvam. Problémy sa vyskytujú skôr v spôsobe,  akým riešime konflikt .
Niektorí ľudia prijmú priamy prístup. Iní plachosť, vyhnúť sa konfrontácii, nezraniť, chrániť svoje vlastné pocity. Možno preto, že im
chýba sebavedomie. To často vedie k nevyriešeným alebo pretrvávajúcim problémom. Najlepšia je zlatá, stredná cesta. Vhodným spôsobom môžeme účinne zvládať konflikty, nachádzať riešenie problémov pri zachovaní pozitívnych vzťahov. Takýmto prístupom máme jasnú predstavu o problematike a zúčastnených osobách. Pochopenie rôznych štýlov riešení konfliktov umožňuje vidieť veci z pohľadu toho druhého. Ukazuje empatiu voči druhej strane konfliktu, a to je veľký krok smerom k riešeniu konfliktov.
Krok 1: Prijmite pozitívny postoj
Váš postoj je zásadný pre výsledok. Máte oveľa väčšiu šancu na dosiahnutie výsledku, ktorý implikuje vzájomný prospech, ak budete vnímať konflikt ako príležitosť poučiť sa a dosiahnuť výsledok win-win.
Krok 2: Nájdite spoločnú reč
Nájdite komfortný a pohodlný priestor pre vaše stretnutie. Dohodnite si deň a hodinu konania stretnutia, rovnako ako dĺžku času, počas ktorého sa budete venovať konfliktu. Ak je to možné, riešte konflikt tvárou v tvár.
Krok 3: Jasne definujete problém a dohodnite sa na ňom
Dohodnite sa na vymedzení problému s jednoduchými a vecnými podmienkami. Ak má situácia niekoľko aspektov, nájdite spôsob, ako rozdeliť hlavný problém na niekoľko prvkov, ktoré budete riešiť jeden po druhom.
Krok 4: Buďte pripravený
Urobte si čas na prípravu. Je nutné nielen vedieť, čo je v stávke, ale tiež poznať obavy a motiváciu druhej strany. Posúďte akékoľvek historické alebo minulé situácie, ktoré by mohli mať vplyv na riešenie. Určite najlepšie riešenie, spravodlivý a rozumný kompromis, a prijateľný výsledok.

Krok 5: Buďte k sebe úprimní
Je potrebné určiť úroveň dôvery vo druhých a v tomto procese. Buďte si vedomý aspektov Vašej osobnosti, ktoré môžu prispieť k procesu, ale tiež, ktoré jej bránia.
Krok 6: Pozrite sa na spoločné záujmy
Buďte ústretoví v hľadaní a vytváraní podobností. S vedomím, že konflikt má tendenciu zvyšovať vnímané odlišnosti a minimalizovať podobnosti, hľadajte ciele alebo spoločné záujmy, ktoré ukazujú, že ste na rovnakej lodi. Zamerajte sa na budúcnosť; hovorte o tom, čo je potrebné urobiť; pristupujete k problému s cieľom spolupracovať.
Krok 7: Zamerajte sa na fakty a nie na emócie
Riešte problémy a nie osobnosti. Vyvarujte sa akejkoľvek tendencie k osobnému útoku, úsudku alebo názoru iného. Vyhnite sa zameraniu na minulosť alebo obviňovaniu druhej strany. Zachovajte racionálny stav mysle, ktorý je zameraný na cieľ. Tak sa v konflikte odosobníte. Zapojení účastníci sa vyhnú obranným pozíciám.
Krok 8: Buďte úprimní
Nehrajte žiadne hry. Buďte úprimní a jasne komunikujte o tom, čo je pre Vás dôležité. Je dôležité jasne vysvetliť, aké sú vaše ciele a ktoré otázky sú pre vás dôležité.
Krok 9: Alternatívne riešenie
Rozvíjajte možnosti a alternatívy, ktoré preukazujú Vašu ochotu dosiahnuť kompromis. Urobte ústupky v otázkach, ktoré môžu byť pre druhú stranu dôležité, ale Vás nezaťažia. Rozvíjajte aj možnosti v záujme druhého.
Krok 10: Buďte odborník na komunikáciu
Pokúste sa nájsť vzájomne uspokojivé riešenie konfliktu, premyslite si spôsob komunikácie. Pýtajte sa, počúvajte, zopakujte to, čo počujete, aby ste potvrdili porozumenie a prejavili úprimný záujem o obavy druhej strany. Zamerajte sa na spôsoby vedúce smerom k riešeniu alebo kompromisu.
Krok 11: Finish v pozitívnom duchu
Formulujte návrh ako win-win a uistite sa, že všetky strany odídu od stola s pocitom výhry. Dohodnite sa na opatreniach, ktoré sa majú prijať a spôsobe ich riešenia.
Krok 12: Zobrazte nadšenie
Využite výhodu zistenia názorov ostatných. Prekonajte konflikty s cieľom dospieť k dohode všeobecne posilňujúcej vzťahy. Poučte sa z každej skúsenosti. Určite kritériá hodnotenia procesu a riešenia.