Pozvánka na mediáciu 2017-10-07T10:53:34+00:00

Pozvánka na mediáciu

Všetci sa stretávame s konfliktami v našom vzťahovom živote. Od malého nedorozumenia až po veľký otvorený spor. Napriek snahám vyriešiť konflikt v rámci svojich možnosti nie je to vždy jednoduché. Pokiaľ váš vzájomný konflikt  dosiahol stav, kedy ho už nedokážete spolu vyriešiť, hoci možno ste obaja presvedčení, že ste pre to urobili maximum a uvažujete o podaní žaloby na súd, dovoľte nám predstaviť vám aj alternatívny spôsob riešenia konfliktov.

  • Myslíte si, že súd by mal byť tým prvým krokom k riešeniu konfliktov?

  • Viete o tom, aké prostriedky mimosúdneho riešenia vášho sporu máte slobodne  k dispozícií?

  • Viete si porovnať, ktoré riešenie je pre vás ideálne nielen z hľadiska finančného, ale aj z hľadiska časového ?

  • A navyše, viete si predstaviť efektívnejší a menej stresový spôsob?

Ak Vás zaujalo týchto pár riadkov predtým ako hodláte vstúpiť do súdnej siene, či sa ešte len rozhodujete o podaní žaloby, alebo ak ste už žalobu podali, čítajte prosím ďalej. Ponúkame Vám, aby ste sa dôkladne oboznámili s novým a moderným spôsobom mimosúdneho riešenia sporov – s mediáciou.
Pozývame Vás na bezplatné informačné stretnutie, kde Vám sprostredkujeme všetky informácie o inštitúte mediácie a poradíme, či je Váš problém vhodný na riešenie mediáciou

každý utorok v čase od 14,00 do 17,00 hod.

v našej mediačnej kancelárii v Bratislave na Miletičovej ul. 1.

V čom všetkom pomôže mediácia?

  • rodinné spory (rozvod, delenie majetku, výživné, problémy v škole, útek z domu, spolunažívanie v rodine, spôsob komunikácie, súrodenecké spory, starostlivosť o rodičov, vzťah starých rodičov a vnúčat, dedičské spory …)
  • obchodné spory (pohľadávky, nedodržiavanie zmlúv, rozviazanie partnerstiev, nesplácanie úveru, spory s odberateľmi, dodávateľmi…)
  • susedské spory (hluk, domáce zvieratá, parkovanie, upratovanie, poškodenie alebo užívanie cudzieho majetku, rušenie nočného pokoja …)
  • pracovné spory (medzi zamestnancom a zamestnávateľom, medzi zamestnancami navzájom, manažérske spory)